Facebook ? 

Zdobądź uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej o spec. Nordic Walking w jeden dzień.Rozpoczynamy wcześnie rano i kończymy w godzinach wieczornych. Tym samym ograniczamy liczbę osób w grupie i decyduje kolejność zgłoszeń. Zobacz szczegółowe informacje i zapisz się teraz!

kurs instruktora nordic walking na slasku 

Kursy odbywają się w całej Polsce, w takich miastach jak Warszawa, Katowice/ Chorzów, Zakopane/ Czarna Góra, Kraków, Karpacz, Toruń/ Bydgoszcz. Aktualne terminy znajdują się w tekście poniżej.

Wybierając nasz kurs nauczysz się: 

 • jak przygotować się do pracy z osobami starszymi
 • jak prawidłowo przeprowadzić zajęcia z nordic walking 
 • gdzie szukać pracy po zakończonym kursie

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • wykształcenie średnie poświadczone świadectwem
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm
 • ukończenie części ogólnej kursu.  

Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej z nordic walking wystawiana jest w terminie 2-3 tygodni po zdanym egzaminie. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Kończąc kurs w Centrum Szkolenia Kadr otrzymujesz: 

 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim
 • plastikową legitymację polsko/angielską 
 • tradycyjną czerwoną legitymację instruktora w języku polskim

legitmacja centrum szkolenia kadr 12

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Szkolenia Kadr i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Centrum Szkolenia kadr posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Katowicach pod numerem 2.24/00300/2016 jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może być nawet w 100% sfinansowany przez Urząd Pracy.

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

29.09.2018 Chorzów/ Katowice

cena części specjalistycznej: 490 zł przy zapisie do końca sierpnia 2018 tylko 390 zł

CZĘŚĆ OGÓLNA:

Egzamin z części ogólnej odbywa się w czasie trwania kursu. Natomiast materiały wysyałamy po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres email. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF (licencjat, magisterskie), absolwenci Turystyki i Rekreacji (licencjat, magisterskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

cena części ogólnej: gratis dla uczestników części specjalistycznej!

Zatem całość kursu to tylko 490 zł przy zapisie do końca sierpnia 2018 tylko 390 zł

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia wypełnij teraz:

Copyright 2009-2017 CentrumSzkoleniaKadr.pl. All rights reserved. The Joomla! name is used under a limited license from Open Source Matters in the United States and other countries.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com